cartell-2 La necessitat de mantenir la coordinació, l’equilibri i el to físic en general és fonamental en les persones amb discapacitat, ja que millora el seu estat de salut. Sempre que es produeix una situació de treball interpersonal es creen vincles d’amistat basats en el tracte amb els companys i la solidaritat

Al nostre centre disposem d’un ampli pati amb un circuit esportiu i  d’una pista, en ambdós espais la pràctica del joc ens permet afavorir la integració social, la mobilitat, potenciar l’autoestima i la superació i alhora la independència i l’autonomia, i ho fa en un entorn d’exercici a l’aire la lliure.

Amb el suport rebut per part de l’AMPA, el Departament d’Ensenyament  i l’Ajuntament del Vendrell, el curs 2015/2016 varem poder adaptar el terra passant de la rajola  a un terra tou que faciliti el moviment i equipar-lo amb llums i so per tal d’afavorir l’estimulació, la relaxació… estimulant tot el sistema sensitiu.

Aquest curs 2016/2017 ens marquem com a objectiu equipar el gimnàs amb materials de psicomotricitat per tal de treballar,  jugar, compartir i afavorir situacions i experiències que potenciïn la socialització i l’autonomia. El curs passat que el nostre gimnàs va iniciar un procés de canvi, es va omplir de llum i de color, va esdevenir més acollidor i facilitador d’experiències, expressions. Ara toca equipar-lo a les nostres necessitats, i entre tots ho farem possible.